Αποκάλυψη επιχειρηματικής προσωπικότητας

Αυτή τη στιγμή το 10% του πληθυσμού της γης κατέχει το 90% του παγκόσμιου πλούτου, ενώ τα τελευταία χρόνια η ψαλίδα ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς φαίνεται να μεγαλώνει ακόμη περισσότερο. Μπροστά σ” αυτήν την κατάσταση πολλοί καταλαμβάνονται από απογοήτευση ή και οργή. Ποιος είναι όμως εκείνος ο τρόπος σκέψης και δράσης που κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους; Είναι ο πλούτος και η φτώχεια μόνο οικονομικά μεγέθη;
Ποιο το αντίθετο της δημιουργικότητας – παραγωγικότητας;
Μπορεί να ευθύνεται κάποιος για τη φτώχεια κάποιου άλλου σε μια ελεύθερη χώρα;
Κι αν ναι, τότε τί είδους «ευθύνη» είναι αυτή;
Ο πλούτος – καρδιακός, κοινωνικός, πνευματικός και οικονομικός- δημιουργείται, καλλιεργείται και αναπτύσσεται. Ο τρόπος όμως, για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι άγνωστος στους περισσότερους.
Οι ευκαιρίες άλλωστε δεν λείπουν σ” αυτούς που τις αναζητούν.
Πώς όμως αξιολογείται και πως αξιοποιείται μια καλή ευκαιρία;
Τι σημαίνει τελικά επιτυχία;
Πόσο σημαντικό είναι να πιστεύουμε σ” ένα όραμα στη ζωή μας;
Η έλλειψη ξεκάθαρων, ιεραρχημένων αξιών και στόχων είναι αυτή που οδηγεί τους ανθρώπους στην κατασπατάληση των δυνάμεών τους, των ταλέντων και του χρόνου τους, και τους εμποδίζει να επιτύχουν στη ζωή. Πώς θα μπορούσαμε να πετύχουμε ένα στόχο, αν δεν γνωρίζουμε πως πρέπει να κινηθούμε προς αυτόν;
Η επιχειρηματικότητα έρχεται να μας δώσει καίριες, αναγκαίες απαντήσεις σ” αυτό το τέλμα της εποχής μας. «Ο τολμών νικά»

http://www.biblionet.gr/book/103517/…