Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Τεώ 75 & Ωρωπού,
Γαλάτσι 11146, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 330 49 55
E-mail: info@omegyris.gr