Επιλογή Στελεχών στην Εκπαίδευση

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι -μέσα από την καταγραφή και τη συγκριτική μελέτη νόμων, Π.Δ. και αποφάσεων κυρίως των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών που αφορούν στην Επιλογή Στελεχών στην Εκπαίδευση- να παρουσιάσει όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ιστορικά τη διαδρομή και οριοθετούν τα πλαίσια επιλογής στελεχών στην εκπαίδευση.
Και για τις τρεις κατηγορίες στελεχών:
-Διερευνώνται οι προϋποθέσεις του δικαιώματος υποβολής υποψηφιότητας για τις θέσεις στελέχους στην εκπαίδευση
-Ανιχνεύονται οι διαφορές του ποιοτικών χαρακτηριστικών της δομής αλλά και του περιεχομένου του Π.Δ.
-Εντοπίζονται τα προβλήματα και οι παραλείψεις των Π.Δ. που αφορούν στην επιλογή στελεχών στην εκπαίδευση

http://www.biblionet.gr/book/103516/…